Methode

Dit onderzoek is tot stand gekomen aan de hand van de methode van scenario-planning. Daarbij worden trends en onzekerheden geïdentificeerd, zodat consistente en plausibele scenario’s ontstaan. Deze scenario’s geven richting aan het debat over de toekomst; zij tonen in een bepaalde sector de kansen en bedreigingen.

De scenario’s kunnen op verschillende manieren ontwikkeld worden. In dit geval is ervoor gekozen om een trendanalyse te doen, in combinatie met de veelgebruikte en beproefde assenkruismethode. Hierbij worden impactvolle zekere en onzekere trends vastgesteld. Dit is van belang, omdat we van de zekere trends weten dat ze door zullen zetten. Van de onzekere trends daarentegen staat de ontwikkeling niet vast. Vandaar dat de meest impactvolle onzekere trends de basis voor de assen vormen. Deze methode heeft als voordeel dat er voldoende diversiteit aan toekomstbeelden ontstaat, terwijl er, als je alleen af zou gaan op de zekere trends, slechts één toekomstbeeld zou ontstaan.

Eerder voerde het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) twee keer een scenario-onderzoek uit naar de toekomst van de journalistiek in Nederland in respectievelijk 2025 en 2035. Dat onderzoek werd op vergelijkbare wijze uitgevoerd. Dit onderzoek is daarop dan ook een aanvulling.

Het onderzoek is uitgevoerd in de volgende stappen:

1. Enquête experts grote vragen over de toekomst van journalistiekonderwijs

2. Literatuuronderzoek naar a. tendenzen in het (hoger) onderwijs en b. specifiek het journalistiekonderwijs

3. Vaststellen clusters van onderwerpen voor sessies

4. Sessies met experts in divers samengestelde groepen waarin zekere en onzekere trends zijn vastgesteld

5. Vaststellen van de assen op basis van de meest impactvolle onzekerheden

6. Klankbordsessies met experts over de assen

7. Opstellen van de vier scenario’s op basis van de uitkomsten van de sessies

nl_NLNL