Assen

Op basis van de diverse trend- en klankbordsessies met experts zijn de twee meest impactvolle onzekerheden vastgesteld die zich bevinden op het snijvlak van journalistiek en onderwijs. Dit leidde tot de volgende vragen: 

Wat journalistiek is en waar zij begint en eindigt, staat ter discussie. De grenzen ervan vervagen onder invloed van communicatie en commercie, maar ook doordat journalisten zelf vaker stelling nemen en zich mengen in een debat. Wie of wat een journalist is, is niet eenduidig.

De vraag is dus voor welke journalistieke rol je opleidt. Is dat voor een onafhankelijke waarheidsvinder en duider, of voor een journalist die kiest voor een vorm van engagement door bijvoorbeeld samen te werken met het publiek, met bedrijven, of door zich in te zetten voor een bepaalde zaak?

Er is een brede trend in het onderwijs waarbij instellingen hun aanbod flexibiliseren om uiteindelijk het individu meer ruimte te geven en eigen keuzes te maken. Tegelijkertijd houden veel instituties vast aan een diploma dat gebaseerd is op (landelijk vastgestelde) competenties. 

De vraag is dus wie de regie heeft over het leerproces. Welke mate van flexibilisering gaat er vorm krijgen in het onderwijs en welke ruimte krijgt het individu om zelf te bepalen wat hij wil leren, in welke volgorde en wat voor soort journalist hij daarmee wil worden? 

Op basis van deze twee vragen zijn de uitersten van de assen bepaald. Bij de vraag Voor welke vorm van journalistiek leiden we op? zijn de uitersten op de assen onafhankelijk versus geëngageerd. Daarmee maken we het onderscheid tussen een journalist die zich onafhankelijk opstelt versus een journalist die engagement zoekt en inspeelt op wat het publiek of bedrijven willen of zelf beïnvloedt door stelling te nemen. 

Bij de tweede as met de vraag Wie heeft regie over het leerproces? zijn het instituut en het individu de uitersten op de assen. In het ene geval zijn het de (onderwijs)instellingen die bepalen wat de route is die een individu moet nemen. In het andere geval bepaalt het individu wat diegene leren en dus hoe de opleiding of manier van leren/ontwikkelen eruit ziet.  

Door de kruisvorm met de assen ontstaan vier verschillende werelden. Een heel belangrijke zekere trend die door alle scenario’s heen speelt, is dat de journalist te maken krijgt met telkens nieuwe technologie. Vandaar dat dit onderdeel bij alle scenario’s apart nog is uitgewerkt, telkens met eigen accenten. 

Deze vier scenario’s zijn bedoeld om de discussie op gang te brengen over hoe de toekomst van het journalistiekonderwijs en de professionalisering in de journalistiek eruit kan zien. 

Assen
nl_NLNL